Kinyoku no Garuda - Nanto Goshasei Zenshi
Kinyoku no Garuda - Nanto Goshasei Zenshi

Kinyoku no Garuda - Nanto Goshasei Zenshi Ongoing 3.0

Author: YAMAGUCHI Yoshiji

Action Drama Supernatural Sci-fi Seinen

Spin-Off of Hokuto no Ken.

Read Now Add to Library