Zettaijou Senpai no Youkaigaku Kouza
Zettaijou Senpai no Youkaigaku Kouza

Zettaijou Senpai no Youkaigaku Kouza Ongoing 5.0

Author: MINEMORI Hirokazu

Supernatural Shoujo Mystery

Those who are troubled by strange phenomenon go to the forty-fourth room of the fourth floor of the fourth hall of Higashisei University’s Literature Department. There they will find Zettaijou Araya,...more

Read Now Add to Library