Jigu+Zagu
Jigu+Zagu

Jigu+Zagu Ongoing 4.81

Author: HOSHINO Wakako

School Life Shounen Ai

From Ochibichan. Fujisawa Kazui followed his recently departed grandfather’s will to stay in Seishou Gakuen’s Tsukigase Dormitory. The cowardly Kazui has two roommates- one is Kawasaki Ryouhei, w...more

Read Now Add to Library