Hoiku Neko no Inari Sensei
Hoiku Neko no Inari Sensei

Hoiku Neko no Inari Sensei Completed 0.0

Author: KIMURA Yumeji

Comedy Fantasy School Life Shoujo Slice of Life

A day in the life of Inari-sensei, a nursery teacher.

Add to Library

No Chapters.